Oferta

W zakresie naszej działalności leży kompleksowa obsługa zleconych prac projektowych, włączając uzgodnienia dokumentacji projektowej z urzędami i gestorami sieci. Projektujemy:

  1. Projekty kanalizacji deszczowej sanitarnej.
  2. Projekty sieci wodociągowych.
  3. Projekty drenaży, melioracji podstawowych i szczegółowych.
  4. Projekty zbiorników retencyjnych.
  5. Przyłącza wodociągowe.
  6. Projekty przepustów
  7. Operaty wodnoprawne na przejścia pod urządzeniami wodnym, wykonanie urządzeń wodnych.
  8. Projekty sieci gazowych wysokiego średniego i niskiego ciśnienia.
  9. Przyłącza gazowe i instalacje gazowe.

Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą, a sprecyzowane przez Państwa potrzeby znajdą odzwierciedlenie w indywidualnej ofercie.